Společnost  Lva z ROžMITÁLu

   

Z Čech až na konec světa       

  Hlavní stránka

  Kdo jsme

  Naše aktivity

  Aktuality

  Kontakty

  Nabízíme

  Užitečné odkazy

   Jako jeden z našich velkých projektů připravujeme cestu 

„Z Čech až na konec světa“

   tj. do Španělské Galicie - do Santiaga de Compostela a k mysu Finisterre, který byl ve středověku považován za skutečný konec tehdy známého světa. 

     Komplexem akcí v rámci tohoto projektu chceme:

  • připomenout cestu, jejíž 540. výročí  ukončení oslavíme v roce 2007, při níž české poselstvo, vedené panem Jaroslavem Lvem z Rožmitálu, navštívilo evropské panovnické dvory a svým dvorným chováním, rytířským vystupováním, obratností a chrabrostí na turnajích a hrách získávalo vážnost a úctu - nejen pro sebe, ale pro celé České království,

  • připomenout plány českého krále Jiřího z Poděbrad na zajištění míru a sjednocení Evropy, které pan Lev z Rožmitálu svojí misí nepřímo podporoval,

  • vyjádřit podporu současným myšlenkám sjednocené Evropy a propagovat Českou republiku jako její součást,

  • v rámci přípravy a hlavně pak při realizaci vlastní cesty, navázat nové kontakty a přátelství, překračující hranice naší země a realizovat akce a dílčí projekty z nosných myšlenek odvozené.

 

     V současné době hledáme a oslovujeme kontakty na španělské straně a současně seznamujeme s připravovaným projektem české subjekty. Jak postupně získáváme odezvy od partnerů rozpracováváme a konkretizujeme podrobný scénář a časový plán akce. Na této stránce budeme uveřejňovat aktuální informace o průběhu příprav a realizace projektu.

Aktuality projektu

9. 10. 2006

Na naše dopisy s nabídku spolupráce španělským partnerům zareagoval jako první starosta španělského města Fisterra p. José Manuel Traba Fernández. Jménem svého města projevil zájem o aktivní účast na námi připravovaném projektu cesty „Z Čech až na konec světa“. Jeho nabídku spolupráce jistě v projektu využijeme.

12. - 14. 10. 2006

Na veletrhu cestovního ruchu ITEP, který se konal v Plzni ve dnech 12. - 14. 10. 2006 a kde naše Společnost  prezentovala svoji činnost a aktivity, jsme mimo jiné prezentovali potenciálním českým partnerům projekt cesty „Z Čech až na konec světa“. S některými z nich již byly dohodnuty aktivity či další kontakty za účelem propagace projektu, respektive jejich možná spolupráce na projektu.