Společnost  Lva z ROžMITÁLu

   

Nabízíme       

  Hlavní stránka

  Kdo jsme

  Naše aktivity

  Aktuality

  Kontakty

  Nabízíme

  Užitečné odkazy

 

Jedním ze základních poslání a smyslů činnosti naší společnosti je vyhledávání nových kontaktů, spolupráce s nimi, nabídka a poskytování informační, osvětové, publikační a poradenské činnosti.

V tomto směru jsme připraveni zájemcům nabídnout poměrně široké spektrum služeb a činností. Za tím účelem jsme rovněž otevřeni spolupráci s fyzickými i právnickými osobami, kterým můžeme nabídnout kooperaci při přípravě a realizaci našich akcí a projektů a naopak můžeme nabídnout spolupráci a využití našich znalostí při naplňování jejich cílů.

  Hlavními oblastmi naší nabídky jsou:

  • cestopisné a cestovatelské přednášky a besedy, promítání vlasních prezentačních, fotografických a filmových materiálů z různých tuzemských i zahraničních cest (nabídka přednášek),

  • zpracování cestopisných i jiných článků a publikací určených jak k samostatnému publikování, tak i k publikaci formou příspěvků do souborných děl, novin a časopisů,

  • zajišťování, spolupráce a pomoc při tvorbě studií, analýz a dalších podkladů pro hodnocení, zlepšení využití či zvýšení turistického i jiného potenciálu území,

  • zajištění, spolupráce či pomoc při přípravě a organizaci sportovních, relaxačních, společenských, kulturních, prezentačních a kombinovaných akcí, pobytů a soustředění vč. doprovodných aktivit,

  • pomoc při šíření a zvyšování počítačové gramotnosti, zaměřená jak na obsluhu PC obecně, tak na práci s různými programy,

  • a další.

Pokud máte o využití naší nabídky či o jinou spolupráci s námi zájem, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní údaje naleznete zde.