Společnost  Lva z ROžMITÁLu

   

Naše aktivity       

  Hlavní stránka

  Kdo jsme

  Naše aktivity

  Aktuality

  Kontakty

  Nabízíme

  Užitečné odkazy

 

       V další své činnosti plánujeme :

  • pokračovat v navazování kontaktů a spolupráce se spolky, organizacemi i jednotlivci doma i v zahraničí,

  • nabízet k využití naše know-how a služby,

  • zajišťovat konkrétní sportovní, kulturní či kombinované aktivity s tuzemskými i  zahraničními partnery a zájemci,

  • pokračovat v osvětové a publikační  činnosti na podporu poznávacích, vzdělávacích a společenských aktivit,

  • aktivně napomáhat k rozšiřování meziregionální spolupráce,

  • dále propagovat svou činnost a získávat podporu pro zajištění činností a cílů společnosti.

Jedním z našich velkých cílů je mimo jiné i projekt historické reminiscence cesty Jaroslava Lva z Rožmitálu „Z Čech až na konec světa“ s aktuálním posláním spokojeně žít ve společné Evropě.