Společnost  Lva z ROžMITÁLu

   

Kdo jsme       

  Hlavní stránka

  Kdo jsme

  Naše aktivity

  Aktuality

  Kontakty

  Nabízíme

  Užitečné odkazy

        Jsme spolek a náš název je

SPOLEČNOST  LVA z Rožmitálu

    Naše společnost byla založena v Plzni 19. dubna 2006. Jsme skupina osob, spojená ideou, že přátelské setkávání, vzájemné poznání kultury, historie a tradic svého i jiných národů vede k přátelství, spolupráci a posílení myšlenek společné Evropy.

     Společnost Lva z Rožmitálu řídí, valnou hromadou zvolené, představenstvo ve složení:

Ing. Petr Cvachovec - předseda představenstva

            Ing. Jan Šmrha         - člen představenstva – jednatel

            Ing. Petr Štolcpart    - člen představenstva – jednatel

     Kontakty na naši společnost a představenstvo naleznete zde .

 Proč Společnost Lva z Rožmitálu

     Do svého názvu jsme záměrně zvolili jméno Lva z Rožmitálu, neboť pan Jaroslav Lev z Rožmitálu byl český velmož, který pro krále Jiřího z Poděbrad vedl v letech 1465 - 1467 poselstvo, jehož úkolem bylo u evropských panovnických dvorů prezentovat země České koruny jako vyspělé a kulturní země, jejich krále jako mocného a vzdělaného vládce a podpořit tak diplomatické iniciativy českého panovníka. Tyto iniciativy předpokládaly vytvoření mírové organizace evropských panovníků a sjednání smluvních dokumentů o míru a spolupráci evropských národů. Ve své podstatě se tedy jednalo o  předchůdce dohod, na nichž je nyní budována sjednocená Evropa a k nimž se hlásí i naše Společnost.

 Co je naším cílem

  •  Poznávat evropské i další země, jejich obyvatele a kulturu,

  •   iniciovat, podporovat, napomáhat a zprostředkovávat vzájemné poznávání  a rozvoj lidských profesních a zájmových kontaktů,

  •  podporovat, zajišťovat  a rozvíjet  společenské, kulturní a sportovní povědomí, dovednosti, znalosti a aktivity,

  •   vykonávat, zprostředkovávat, organizačně a technicky zajišťovat informační, osvětovou, publikační a poradenskou činnost.

 Komu nabízíme spolupráci

     Náš spolek je připraven spolupracovat se všemi, kteří se zajímají o spolupráci a vzájemné poznávání doma i v zahraničí. Jsme dynamická společnost, která hledá nové nápady a kontakty pro jejich uplatnění. 

 Kdo nás podporuje

     Jsme nezisková organizace, která prostředky pro svoji činnost zajišťuje vlastními aktivitami, převážně přednáškovou, kulturně-společenskou a osvětovou činností. Rádi však přivítáme materiální i nemateriální podporu osob, organizací, spolků a nadací, kterým jsou naše cíle a priority blízké.